Ny teknisk spesifikasjon skal gi bedre energiberegninger

Modell av Skanska passivhus på Skarpnes. Ill: Skanska
Publisert av Lavenergiprogrammet - Oppdatert 24.02.2017 13:21

Standard Norge har oppgradert NS 3031, energiberegnings-standarden, men vil ikke skape forvirring ved å publisere den som en revisjon av Norsk Standard. I stedet er den kommet som en teknisk spesifikasjon.


Et drøyt år etter den siste revisjonen av den byggteknisk forskrift,TEK10, hersker det fremdeles usikkerhet blant enkelte entreprenører og håndverkere om hvorvidt de nye og skjerpede energikravene gjør passivhusstandarden overflødig. Noe av usikkerheten skyldes en ikke-publisert revisjon av energiberegningsstandarden fra 2014.

– Passivhusstandardene blir ikke gjort overflødig av de nye energikravene i TEK10, svarer prosjektleder Thor Lexow i Standard Norge på spørsmål fra Lavenergiprogrammet. Her er han også ansvarlig for å utvikle NS 3700 og NS 3701, som passivhusstandardene kalles hos Standard Norge.

Kravene til passivhus er fortsatt strengere enn TEK10

– Energikravene i passivhusstandarden NS 3700 og NS 3701 er fortsatt satt strengere enn i TEK10, så dette er noe å strekke seg etter for byggherrer, rådgivere og entreprenører, sier han.

Passivhusstandarden er et sett krav som både dekker energibehov til oppvarming, energiforsyningskrav, varmetap og krav til enkelttiltak som for eksempel varmegjenvinning.

– Noe av modellen kjenner vi igjen i måten man har satt energikrav i TEK10. Men, om man skal følge standarden hele veien, setter den også krav til det ferdige bygget. Det skal prestere slik det ble forutsatt da det ble prosjektert både med hensyn til luftlekkasjer og at de komponentene som er brukt tilsvarer de som det ble prosjektert med i utgangspunktet.

Når skal du gjøre energiberegninger?

Han viser til at det ofte gjøres endringer etter prosjekterings- og planleggingsfasen, for eksempel kan det komme andre vinduer eller andre løsninger etter byggherrens ønsker.

– Hvis det forutsettes at bygget skal ha en passivhusstandard, må derfor bygget testes etter ferdigstillelsen, sier Lexow til Lavenergiprogrammets nyhetsbrev.

Lexow understreker at TEK10 er et minstekrav. Det kan være mange gode grunner til å bygge noe bedre enn minstekravet. Noen byggherrer er rett og slett interessert i å bygge så klima- og miljøvennlig som mulig, og da kan passivhusstandarden være et godt verktøy.

Dette er kravene som stilles til passivhus

Byggteknisk forskrift henviser til NS 3031:2014

Standard Norge kaller beregningsmodellen for bygningers energiytelse for NS 3031.

– Vi har jobbet med å oppdatere NS 3031:2014, men kommer ikke til å publisere den som en 2017-revisjon av energiberegningsstandarden. Grunnen er at TEK 10 viser flere steder til 2014-utgaven, og vi vil ikke skape forvirring om hvilken revisjon som er den gjeldende. Vi ønsker i stedet til å publisere en ny NS 3031-revisjon i forkant av den neste revisjonen av den tekniske forskriften, i samråd og forståelse med myndighetene og de ansvarlige for revideringen av TEK10 og energimerkeordningen.

I stedet har Standard Norge publisert den siste revisjonen av NS 3031csom en teknisk spesifikasjon, som er en «mellomløsning».
– Den er frivillig å bruke, men er mye bedre blant annet som grunnlag når man skal regne på energibruken på hele bygg, sier Lexow.

Dette må du vite når du skal gjøre en energiberegning

Mer helhetlig

Den nye tekniske spesifikasjonen er mer helhetlig og er klar på regler og eksempler på hvordan man regner på energiproduksjon fra for eksempel solceller. Modellen for utregningene er også basert på timesberegning eller kortere.

Les også:

Dette bør du tenke på hvis du skal installere solceller

– For brukeren er dette ikke mer komplisert enn tidligere, men gir mer nøyaktige beregninger for energibehovet. Men den gamle standarden er enklere om man bruker «gamlemetoden» der man sitter med et regneark og regner ut dette manuelt for et lite og ukomplisert bygg. Men bransjen kommer ikke til å sitte og regne for hånd på større og kompliserte bygg i framtida.


Comments are closed.