Lavere radonnivåer i nye boliger

Foto: Ilja C. Hendel
Nyhetsartikkelen er publisert 20.02.2017 av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

En landsomfattende kartlegging av radonnivået utført av Statens strålevern, viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere. Hovedårsaken er at byggeregelverket i dag stiller krav til at det skal forebygges mot radon i alle nye bygg.

Nye boliger har betydelig lavere radonnivåer i dag enn ved forrige kartlegging i 2008, viser rapport fra Statens strålevern Foto: Ilja C. Hendel

Kartleggingen er gjort i et tilfeldig utvalg nye boliger. Hensikten har vært å se effekten av kravene til radonforebygging som kom i 2010.

I en melding skriver Statens strålevern at nye boliger har betydelig lavere radonnivåer i dag, sammenlignet med en kartlegging som ble gjort i 2008.

For eneboliger er nivået halvert, fra 76 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) til 40 Bq/m3. I tillegg er andelen over grensene på 100 og 200 Bq/m3 redusert med rundt 70 prosent. For de andre bygningskategoriene ble det nå ikke funnet noen boliger med et radonnivå over grenseverdien på 200 Bq/m3.

Kartleggingene viser også at det ikke bare er de høye radonkonsentrasjonene som har blitt avverget, men konsentrasjonene er redusert gjennomgående i hele boligmassen. Dette er i tråd med nasjonale mål om å redusere radoneksponeringen til befolkningen.

 

 

Comments are closed.