ATEK TILBYR KVALITET OG PÅLITELIGHET
BYGGTEKNISKE KONSULENTTJENESTER
PERSONLIG OG KONTINUERLIG OPPFØLGING

Atek Byggkonsult AS har lang og bred erfaring fra byggebransjen. Vi forstår hva dedikasjon, kontinuerlig oppfølging, kvalitet, nøyaktighet og god kommunikasjon betyr for gode resultater i byggeprosjektene.


Velkommen til ATek Byggkonsult AS

GODT SAMARBEID GIR GODE RESULTATER

Vår erfaring, kunnskap og allsidighet gjør at tidligere kunder anbefaler oss videre. Samtidig ser vi at våre oppdragsgivere kommer tilbake og velger Atek som samarbeidspartner til sine nye prosjekter.

Velger du et samarbeid med Atek Byggkonsult AS som leverandør av byggfaglige konsulenttjenester, vil du kunne være trygg på at vår oppmerksomhet og dedikasjon ligger 100 % hos  deg som oppdragsgiver.

Kontakt oss gjerne for tilbud enten det gjelder uavhengig kontroll, dispensasjon eller byggesøknad i ditt prosjekt, eller om du representerer et entreprenørforetak med behov for assistanse. Vi bistår i alle typer byggesaker og vårt omfattende kontaktnett kan også være til hjelp ved valg av ansvarlige foretak for ulike ansvarsområder i prosjektet.

Klikk deg videre i våre nettsider og finn ut hva vi eller våre samarbeidspartnere kan hjelpe til med. Sidene er under kontinuerlig utvikling.

Hva gjør vi?

ikon_hvit
BYGGESØKNADER

Det kan være avgjørende for en god søknadsprosess at ansvarlig søker har god kjennskap til loven, regelverket og kommunens saksbehandlingsprosedyrer.

ikon_hvit
UAVHENGIG KONTROLL ETTER FORSKRIFT

Uavhengig kontroll er kontroll av kvalitetssikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak, og skal gjennomføres av foretak som er uavhengige av de foretakene som har foretatt prosjekteringen og utførelsen.

ikon_hvit
UTVIDET KONTROLL

Bygningsfysikk er læren om de prosessene vedrørende fukttransport, lufttransport, varmetransport og stråling, som påvirker en bygning.

ikon_hvit
KOMPLEKSE BYGGESAKER

Vi bistår ved søknader med uoversiktlige og sammensatte problemstillinger. Asbjørn Tonholt har lang og variert erfaring fra bransjen og har jobbet "på begge sider av bordet", både i entreprenørforetak og som kommunal byggesaksbehandler.

ikon_hvit
PROSJEKTERING - TEKNISK RÅDGIVNING

Prosjektering i tiltaksklasse 1. Teknisk rådgivning innenfor bygningsfysikk og valg av løsninger. Seksjoneringsbegjæringer, dispensasjonssøknader, redegjørelser.

ikon_hvit
PASSIVHUS

Prosjektering av passivhus, gjerne i tett samarbeid med arkitekturansvarlig foretak. Asbjørn Tonholt er godkjent av Lavenergiprogrammet som rådgiver for prosjektering av passivhus.

Statistikk

70%
Andel fuktskader
Anslagsvis mellom 60 og 80 % av byggskadene i Norge er relatert til fukt. Mange av disse kan igjen relateres til bygningsfysikk.
90%
BYGGESØKNADER
Ca. 90 % av våre byggesøknader blir behandlet uten merknader eller krav om tilleggsopplysninger som følge av søkers forhold.
100%
Oppfølging
Byggeprosjekter overskrider ofte tids- eller kostnadsrammene. God prosjektledelse og oppfølging er avgjørende for et vellykket resultat.
106
oppdrag
1215
dager
27
uavhengig kontroller
54
klienter

Siste nytt

vis alle

Kontakt