Tjenester

Hva gjør vi?

ikon_hvit
BYGGESØKNADER

Det kan være avgjørende for en god søknadsprosess at ansvarlig søker har god kjennskap til loven, regelverket og kommunens saksbehandlingsprosedyrer.

ikon_hvit
UAVHENGIG KONTROLL ETTER FORSKRIFT

Uavhengig kontroll er kontroll av kvalitetssikringssystem, prosjektering og utførelse i byggetiltak, og skal gjennomføres av foretak som er uavhengige av de foretakene som har foretatt prosjekteringen og utførelsen.

ikon_hvit
UTVIDET KONTROLL

Bygningsfysikk er læren om de prosessene, som fukttransport, lufttransport, varmetransport og stråling, påvirker en bygning.

ikon_hvit
KOMPLEKSE BYGGESAKER

Vi bistår ved søknader med uoversiktlige og sammensatte problemstillinger. Asbjørn Tonholt har lang og variert erfaring fra bransjen og har jobbet "på begge sider av bordet", både i entreprenørforetak og som kommunal byggesaksbehandler.

ikon_hvit
PROSJEKTERING - TEKNISK RÅDGIVNING

Prosjektering i tiltaksklasse 1. Teknisk rådgivning innenfor bygningsfysikk og valg av løsninger. Seksjoneringsbegjæringer, dispensasjonssøknader, redegjørelser.

ikon_hvit
PASSIVHUS

Prosjektering av passivhus, gjerne i tett samarbeid med arkitekturansvarlig foretak. Asbjørn Tonholt er godkjent av Lavenergiprogrammet som rådgiver for prosjektering av passivhus.