BYGGESØKNADER

Ca. 90 % av våre byggesøknader blir behandlet uten merknader eller krav om tilleggsopplysninger som følge av søkers forhold.

Comments are closed.