Andel fuktskader

Anslagsvis mellom 60 og 80 % av byggskadene i Norge er relatert til fukt. Mange av disse kan igjen relateres til bygningsfysikk.

Comments are closed.