Høgskolen i Volda

Egenoppgave:
Navn: Asbjørn Tonholt – Faglig leder i Idavoll Betong AS til 06.06.2013.

Idavoll var sentralt godkjent for: «Utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, og Kontroll av utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2.»

Referanseprosjekt - Høgskolen i Volda:

Prosjektnavn:      Høgskolen i Volda, rehabilitering av svømmehall og fasader. Gbr. 18/80.
Tiltakshaver:      Statsbygg Midt-Norge
Arbeidsgiver:      Idavoll Betong AS
Tidsrom:           September 1999 - juni 2000
Kontraktssum:    kr. 9 278 020,-

Tiltaket krevde at firmaet måtte søke om lokal godkjenning for flere ulike godkjenningsområder i tillegg til søkerfunksjonen for arbeidene. Entreprisen krevde ansvarsrett som SAM, UTF og KUT etter Pbl i følgende godkjenningsområder:

UTF 141.3 (senere: 181.3): Utførelse av arbeider med slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 3
KUT 141.3 (senere: 181.3): Kontroll av arbeider med slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 3
UTF 220.2: Utførelse av mur-, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 2
KUT 220.2: Kontroll av mur-, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 2
UTF 230.2: Utførelse av tak- og beslagsarbeider, tiltaksklasse 2
KUT 230.2: Kontroll av tak- og beslagsarbeider, tiltaksklasse 2
UTF 241.2: Montasje av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 2
KUT 241.2: Kontroll av montasje av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 2
UTF 931.3: Riving og asbestsanering, tiltaksklasse 3.
KUT 931.3: Kontroll av riving og asbestsanering, tiltaksklasse 3.
SAM 210.3: Samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 3

Stilling i prosjektet:                            Prosjektingeniør, faglig leder.
Mine funksjoner i tiltaket:                  SØK, SAM, UTF og KUT i tkl. 2 og 3.
Kontroll av underentreprenørers arbeid, overordnet ansvar for underentreprenører.

Ansvar for egenkontroll.

Comments are closed.